Fair Leadership in Organizations versus Teambuilding

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat nieuwe leidinggevenden van meet af aan succesvol zijn? Wat heeft een organisatie nodig bij enorme groei? En hoe pak je het als organisatie aan als er op korte termijn nieuwe vestigingen bijkomen en tegelijkertijd het Management Team verdubbelt? 

Fair Leadership in Organizations contact@fairleadership.com www.fairleadership.com

Uitdagingen als deze zijn aan de orde van de dag en worden mede beïnvloed door bijvoorbeeld eerst de noodzaak van thuiswerken, het daarna weer terugkeren naar de kantoorwerkvloer, de gevolgen van de coronapandemie, personeelstekorten, gevoelde en ervaren veiligheid, betrokkenheid bij de onderneming en de interne cultuur.

Alvorens te kunnen bepalen wat jouw organisatie precies nodig heeft bij dergelijke ontwikkelingen, is het zinvol eerst te brainstormen over de volgende vragen:

Ben je een nieuwe directeur of (vestigings/team) leider*: 

 • Hoe ga je bijdragen aan de opbouw van het nieuwe MT?
 • Hoe ga je leidinggeven aan je eigen team en dat tegelijkertijd ontwikkelen tot een solide en effectief team?

Ben je de huidige directeur of ben je een huidig directie of MT-lid*: 

 • Hoe wordt er invulling gegeven aan de teamvorming van het MT?
 • Hoe zorg je dat de nieuw aangenomen MT-leden snel en effectief kunnen gaan bijdragen aan het MT?
 • Is duidelijk hoe de nieuwe leidinggevenden hun leiderschap willen neerzetten? Is dat op een wijze die past in de bedrijfscultuur, de bedrijfsdoelen en aansluit op de missie en visie van het bedrijf? En daarbij zodanig is dat er èn succes mee wordt geboekt èn in tijden van nood op kan worden teruggevallen?
 • Hoe ga je om met persoonlijke en cultuurverschillen tussen de nieuwe en reeds werkzame leidinggevenden?
 • Hoe staat het er voor met de omgangsvormen en wat wel en niet acceptabel is in de zin van gedrag en overige uitingen: is daar overeenstemming over? 
 • Zijn er verschillen te overbruggen in hoe er wordt omgegaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag?
 • Is voor iedereen duidelijk wat de milieudoelstellingen zijn en hoe deze gerealiseerd gaan worden, of is daar verschil van mening over?
 • En zijn er verschillen in werkwijzen tussen de (nieuwe) vestigingen, de eisen van de markt en klanten en de budgetmatige en bedrijfsmatige doelstellingen? Zo ja, hoe gaan jullie deze overbruggen en wat vraagt daarbij dan om aanpassing/verandering?

Met bovenstaande hersenkrakers is verduidelijkt dat er bij (grote en/of snelle) veranderingen aandacht moet worden besteed aan een heel aantal belangrijke zaken.

Hier vervolgens invulling aan geven behoort logischerwijs tot de taken van zowel de bestaande organisatie als de nieuwkomers.

Het is echter aan de directie* te borgen dat:

 • Alle aanwezige en nieuw ingebrachte ervaring, kennis en kunde optimaal kan worden benut binnen de organisatie.
 • Leiderschap, communicatie en samenwerking op basis van bedrijfscultuur, missie, visie en bedrijfsdoelen vorm krijgt en vervolgens wordt neergezet en geïmplementeerd.
 • Het MT effectief kan zijn.
 • Alle medewerkers een veilige werkomgeving hebben en problemen van welke aard dan ook, veilig kunnen melden.
 • Milieudoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.
 • Er door de hele organisatie wordt vormgegeven aan teams die zowel intern als extern gericht zijn en daarbij in staat zijn op een effectieve wijze de beoogde resultaten te realiseren.

Duidelijk is verder dat iedereen die hierbij betrokken is over heel wat leiderschapskwaliteiten moet bezitten, waarbij het natuurlijk de vraag is:

 • Zijn deze leiderschapskwaliteiten inderdaad in voldoende mate aanwezig?
 • Is de basis onder het leiderschap stevig genoeg om op terug te kunnen vallen?
 • Is er voldoende potentie om het leiderschap neer te zetten en te implementeren?
 • Zo nee, vullen de nieuwkomers de ontbrekende kwaliteiten en basis aan?
 • En in geval dat dit slechts gedeeltelijk of helemaal niet het geval is, dan is het eveneens nodig ieders leiderschapsvaardigheden onder de loep te nemen en te bepalen wie, welke aandachtspunten heeft.

Gebrainstormd? Bovenstaande vragen beantwoord? Dan is het nu zover dat kan worden bepaald waar zowel de organisatie als de directie, (nieuwe) leiders en MT-leden het meeste baat bij hebben: teambuilding of Fair Leadership in Organizations. 

Om tot deze afweging te komen leg je de brainstorm over bovenstaande vragen naast het onderstaande vergelijk tussen teambuilding en Fair Leadership in Organizations. 

Vervolgens is het een kwestie van vergelijken, plussen en minnen bepalen en vaststellen of er voor korte termijn succes of de lange duur wordt gegaan. 

Fair Leadership in Organizations contact@fairleadership.com www.fairleadership.com

Dit overzicht als PDF bekijken? Klik dan hier!

Fair Leadership in Organizations contact@fairleadership.com www.fairleadership.com

Gelukt? Alle vragen beantwoord, het vergelijk doorgenomen en een keuze gemaakt?  

Dan is het tijd voor ACTIE!

Gekozen voor Fair Leadership in Organizations?

Neem dan contact om te boeken en kennis te maken: bel 0622360999 of mail naar contact@fairleadership.com en geef aan dat uw organisatie gekozen heeft aan de slag te gaan met Fair Leadership in Organizations.

Gekozen voor teambuilding?

Neem dan contact op voor een afspraak om of invulling te geven aan de teambuilding: bel 0622360999 of mail naar info@paardeninzicht.nl en geef aan dat u een oriënterende afspraak met betrekking tot teambuilding wilt maken

Niet gelukt? Of is het lastig de vragen te beantwoorden? 

Neem dan contact op voor een eenmalige brainstorm-afspraak! Deze afspraak verplicht u tot niets, vandaar dat uw eenmalige investering voor deze afspraak Euro 300,00 excl. BTW bedraagt. Bel 0622360999 of mail Margreet-Noordanus@fairleadership.com voor het maken van de afspraak, dan gaan we samen aan de slag voor uw organisatie en team(s).


WELKOM & Tot snel!

 © februari 2022 Fair Leadership by PaardenInzicht / Margreet Noordanus

*m/v/x door de hele tekst is omwille van de leesbaarheid één vorm gebruikt.

Fair Leadership by PaardenInzicht www.fairleadership.com

PDF van deze blog downloaden? Vul je gegevens in!

Fair Leadership by PaardenInzicht

in Organisations & in Personal Development

kennismakingsvideo

Fair Leadership in Organisations by PaardenInzicht

De Fair Leadership in Organizations programma's kunnen geboekt worden!
www.fairleadership.com fair leadership time is now!

Over Margreet en de ontwikkeling van Fair Leadership by PaardenInzicht

14 september 2021 - De programma's Fair Leadership in Organizations en Fair Leadership in Personal Development zijn sinds 2011 in de praktijk en op basis van gedegen kennis, kunde en de feedback van deelnemers ontwikkeld.